Billiard-hockey šprtec

Stolní hokej, kategorie billiard-hockey, je tradiční českou hrou s volně uloženými hracími kameny, uváděnými do pohybu malou hokejkou. Hra svou podstatou rozvíjí jednak manuální zručnost, jednak schopnost rychlé analýzy situace. Šprtec je vhodný pro mladší i starší hráče a hráčky.

Historie hry zvané šprtec spadá až do doby Rakouska-Uherska. Klukovská hra šprtec, původně využívající mince a knoflíky, přežila pád monarchie, první republiku i obě světové války. Na různých hracích plochách a podle různých pravidel se za desítky let odehrálo nespočetně zápasů. Zlom ve vývoji nastal na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. V roce 1960 byla založena Stolní hokejová liga Brna, soutěž dodnes hraná. To už se podoba šprtce výrazně přiblížila té dnešní – hřiště bylo ohraničeno mantinelem a osazeno kovovými brankami, dřevěné hrací kameny z dámy byly na vrchní straně označeny jménem a číslem hráče, puk byl použit ze hry loto… V následujících letech došlo k postupnému upravení velikosti hřiště až k dnešním rozměrům.

Dalším klíčovým bodem byl rok 1980, kdy byl v Brně odehrán první oficiální meziměstský turnaj, později uznaný jako 1. mistrovství republiky. Koncem osmdesátých let byly navázány také mezinárodní kontakty, se švédskými hráči stolního hokeje Stiga. V souvislosti s prvními mezinárodními soutěžemi se pro šprtec také začal používat název billiard-hockey. Výraz „table hockey“ byl tehdy blokován jako vžitý pro táhlové stolní hokeje a „šprtec“ byl pro cizince nevyslovitelný.

V roce 1991 byla založena (Československá) Unie hráčů stolního hokeje – původně společná pro kategorie šprtec i Stiga. O rok později proběhlo v Brně mistrovství Evropy a Světový pohár obou kategorií. Po této akci došlo v roce 1993 k rozdělení Unie HSH. Tu si ponechal šprtec, jako většinová skupina; hráči Stigy později založili Českou asociaci Stiga game. V roce 1992 byla ve Švédsku založena World Table Hockey Association, která řídí všechny mezinárodní soutěže v billiard-hockeyi. V České republice je národním sportovním svazem billiard-hockeye již zmíněná  Unie hráčů stolního hokeje, která pořádá mistrovství ČR, Český pohár, ligové soutěže družstev, zajišťuje státní reprezentaci apod.

Sdružení mládeže pro stolní hokej ČR pořádá v billiard-hockeyi Ligu škol. V roce 2007 převzalo od Unie HSH také organizaci Žákovské Tour.

Stručná pravidla hry

  1. Při zahájení hry má každý hráč na své straně hřiště rozmístěno šest hracích kamenů, tři útočníky na bodech vyznačených na středovém kruhu, dva obránce před vlastním brankovištěm a brankáře na brankové čáře své branky. Na středový bod hřiště se položí puk.
  2. Hrací deska má vnitřní rozměry 122 * 60 cm. Mantinel je vysoký 3 cm a je v rozích zaoblen. Hrací kámen je 6 mm vysoký a má průměr 3 cm (brankář má výšku dvojnásobnou). Puk je rovněž vysoký 6 mm, s průměrem 18 mm.
  3. První tah je nutno provést středním útočníkem. Potom má každý hráč k dispozici střídavě vždy jeden tah, při kterém krátkým úderem hokejky uvede do pohybu některý ze svých kamenů ve snaze zasáhnout kotouč a odrazit ho do soupeřovi branky. Při tahu není ovšem podmínkou zasáhnout kotouč. Po každém tahu vyčkají hráči úplného zastavení hracích kamenů i kotouče a teprve potom pokračují ve hře. Po dosažení branky se opět rozehrává ze základního postavení, první tah vykoná hráč, který branku inkasoval.
  4. Než narazí hrací kámen, uvedený do pohybu jedním z hráčů, do libovolného hracího kamene protihráče, musí se nejprve dotknout puku, hrazení, nebo konstrukce branky. V případě, že se tak nestane a pohybující se hrací kámen narazí přímo do soupeřova kamene, má soupeř právo na dva po sobě následující tahy.
  5. Stát v brankovišti, nebo dotýkat se čáry brankoviště smí pouze brankář bránícího mužstva. Stojí-li v brankovišti nebo se dotýká čáry brankoviště jiný z hracích kamenů bránícího mužstva a je zasažen kotoučem, který vystřelil protihráč, jde o nedovolené bránění a soupeř zahrává trestné střílení. Stojí-li v brankovišti hrací kámen útočícího mužstva, smí být tento hrací kámen beztrestně zasažen brankářem bránícího mužstva.
  6. Trestné střílení – puk se postaví na středový bod hřiště, hrací kámen na středový bod obvodu kruhu na vzdálenější straně branky. Následují tři tahy. Prvním se hrací kámen musí dotknou kotouče, ale nesmí vstřelit branku. Druhým a třetím tahem může branku vstřelit. Brankář stojí v základním postavení. Není-li po třetím tahu dosaženo branky, penalta končí neúspěšně. Po trestném střílení hra znovu začíná ze základního postavení a první tah má hráč, proti kterému bylo trestné střílení zahráváno.
  7. Za gól je považován každý kotouč, který skončí nadpoloviční většinou svého objemu v kterékoli brance po řádně provedeném tahu (vlastní branka platí i po neregulérním tahu). Kotouč, který se svým obvodem dotýká vnitřní pomocné brankové čáry, je větší částí v brance a musí být uznán jako gól. Brankář (,či jiný vlastní nebo soupeřům hrací kámen) nacházející se za pomocnou brankovou čárou nechytá a puk od něj odražený je uznán jako gól.

Odkazy

Regiony

Ostatní

Partneři

Logo firmy CorroTech Logo firmy BAPW Logo firmy StarColor Logo firmy Celio