SMSHSK: Praha | Střední Čechy | Jihozápad | Severozápad | Ústí nad Labem | Jihovýchod | Brno | Vysočina | Střední Morava | Moravskoslezsko

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou, oblast Jihozápad

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou, oblast Jihozápad je nestátní neziskovou organizací s regionální působností na území statistické jednotky NUTS Jihozápad. Je regionálním členem celostátního Sdružení mládeže stolního hokeje a stolní kopané s vlastní právní subjektivitou. Sdružuje jednotlivce i kolektivy se společným zájmem, kterým je stolní hokej, případně stolní kopaná. Hlavní aktivitou jsou žákovské a juniorské soutěže ve stolních hokejích – billiard-hockey šprtec, air-hockey, táhlové hokeje. Součástí činnosti jsou také prezentační akce jednotlivých disciplín, metodická školení vedoucích, pomoc při vzniku klubů a podobně.

Chcete se zapojit do našich soutěží a být pravidelně emailem informováni o jednotlivých akcích? Zakládáte oddíl stolního hokeje? Chcete naše aktivity finančně podpořit? Rádi byste využili stolní hokej pro své firemní aktivity? Napište nám!

Informace o aktuálních akcích v billiard-hockeyi, v táhlovém hokeji a v air-hockeyi.

Objednávky hracího vybavení billiard-hockey šprtec: Martin Kučera – 777 876 487, mkucera@uhshbrno.cz.

Kontakt

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou, oblast Jihozápad

Právní forma:
občanské sdružení
IČ:
266 75 145
Adresa:
Nade Mží 10, 301 00 Plzeň
Stat. zástupce:
Bc. Vojtěch Černý, předseda
Email:
smshsk-cz04@seznam.cz

Fotografie

Fotka šprtce
Fotka šprtce
Fotka air-hockeye
Fotka táhlového hokeje

Partneři